Gästhamn

Vi använder oss av Mooringo app för att administrera våra hamnplatser, ladda ner appen för mer infomation. 

Boka in er plats och betala via appen, hamnkaptenen får då ett meddelande att allt är betalt. Om ni har några frågor kontakta hamnkapten. hamnkapten@kulturhamnen.se – xxx-xxx xx xx

Vid fartyg större än 70 fot kontakta alltid hamnkaptenen för att få besked om vilkan plats ni kan ligga på. 

Kontakt: hamnkapten@kulturhamnen.se – xxx-xxx xx xx