Välkommen till Eriksbergs Kulturbåtshamn

Välkommen in i Göteborg enda hamn tillägnad Traditionsfartyg och Kulturbåtar. Föreningen Eriksberg Kulturbåtshamn bildades 2014 med ett uppdrag från Älvstranden Utveckling att utveckla en hamn av Eriksberg 4 pirar. Ungefär hälften av platserna är idag resterverade för kulturbåtar och resterande som gästhamn. Alla gästhamnsavgifter gå till att skapa en attraktiv hemmahamn för kulturbåtar. I hamnen har vi  verkstad, miljöstation, svartvattentömning och bunkringsmöjligheter. Om ni har ett traditionsfartyg eller kulturintressant fartyg kan man söka om medlemaskap och plats, om man vill vara med och stötta hamen kan man gå med i vår vänförening Kulturbatarnas Vänner

Historia

Eriksberg är ett historiskt industri- och varvsområde som tillhörde Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB. En tidigare industri- och varvskoncern. Företaget bildades 1850 och ombildades till aktiebolag 1876. I samband med varvskrisen övertogs varvet av staten, och 1979 levererades det sista fartyget.

Innan man började bygga ny bostadsbebyggelse användes Eriksbergsområdet till stora konserter med världsartister under åren 1986-1990. Några superstjärnor var Michael Jackson 1988, U2 1987, Rolling Stones och Madonna 1990. Området har idag förvandlats till ett stort och modernt bostadsområde